Στη Custom IT προσπαθώντας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους πελάτες μας, φιλοξενούμε οι ίδιοι σε εξυπηρετητές (servers), υψηλής ταχύτητας και σταθερής απόδοσης.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παρέχουμε ταχύτητα, ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία σε κάθε ιστοσελίδα που κατασκευάζουμε.