Η πρώτη εντύπωση από οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι η εικόνα της, η εικόνα ουσιαστικά της ίδιας της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό στη Custom IT πιστεύουμε πως τα θεμέλια για την επιτυχία μιας ιστοσελίδας βρίσκονται σε μια οργανωμένη και ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα και στη σωστή μεταφορά της στο διαδίκτυο.

Μελετώντας τη λειτουργία της κάθεεπιχείρησης καθώς και τον ανταγωνισμό της σχεδιάζουμε μια ιστοσελίδα όμορφη και λειτουργική που κερδίζει από την πρώτη ματιά.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό της.