Μια ιστοσελίδα βρίσκεται στο διαδίκτυο 24ώρες την ημέρα και έχει παγκόσμια εμβέλεια. Για το λόγο αυτό έχει να ανταγωνιστεί χιλιάδες άλλες ιστοσελίδες που έχουν τον ίδιο στόχο / πελάτη με εσάς.

Για το λόγο αυτό δεν αρκεί να έχετε μία σωστά κατασκευασμένη ιστοσελίδα, αλλά θα πρέπει να προωθηθεί με τον σωστό τρόπο.

Στη Custom IT μελετώντας τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, ανακαλύπτουμε τις πραγματικές τις ανάγκες και με βάση αυτές ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική, αυξάνουμε την επισκεψιμότητα και κατ επέκταση την επιτυχία της ιστοσελίδας.