Ζούμε σε μία εποχή που το διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Κάθε επιχείρηση για να έχει μία επιτυχημένη πορεία, θα πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα επαγγελματικού επιπέδου, φτιαγμένη με βάση τις δικές τις ανάγκες. Ο σχεδιασμός της θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποτελεί τον καθρέφτη της επιχείρησης.

Εδώ έρχεται η συμβολή της Custom IT. Μελετώντας τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, ανακαλύπτουμε τις πραγματικές τις ανάγκες και με βάση αυτές κατασκευάζουμε μία ιστοσελίδα εργονομική, γρήγορη, ασφαλή, που καλύπτει όλες τις ανάγκες και ταυτόχρονα αναδεικνύει με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα την επιχείρηση.

Δημιουργούμε δυναμικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας την Custom CMS ( PHP, MySQL, APACHE ), έχουμε απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και ελέγχου της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή καθώς και πληθώρα αναβαθμίσεων και αλλαγών.